Markten

productie-oplossingen voor grote uitdagingen.

Wij realiseren innovatieve productie-oplossingen – machines, complete lijnen en andere productiesystemen – voor technologische en maatschappelijke vraagstukken.

Life Sciences & Health

De gezondheidszorg blijft grenzen verleggen met innovatie en kostenbeheersing. Hoogwaardige productie-oplossingen zijn vereist om vernieuwende medische producten en devices betrouwbaar en veilig op de markt te kunnen brengen.

Wij hebben al veel ervaring opgedaan met de eisen die voor Life Sciences & Health gelden. Kwaliteit is voor ons altijd leidend, met het oog op de veiligheid van patiënt en zorgverlener. Projecten die we hebben uitgevoerd, lopen uiteen van gereedschappen voor de fabricage van kleine series tot hoogvolume-productielijnen. Productietechnologie voor disposables ten behoeve van point-of-care-toepassingen is een van onze specialismen. Op de basis van ons standaardplatform kunnen we de productie kostenefficiënt inrichten.

Batteries & New Energy

De energietransitie vraagt om hoogwaardige systemen die duurzaam zijn en doelmatig werken. Voor de brede inzet van die technologie zijn grote aantallen modules nodig, zoals batterijen, accu’s, brandstofcellen en hydrolyzers (die elektriciteit omzetten in waterstof).

Wij ontwikkelen turnkey-oplossingen voor de productie van hoogwaardige modules, met inline kwaliteitscontrole voor een maximale opbrengst en strikte kostenbewaking. Voor alle processtappen beheersen we de benodigde productietechnologie. We ondersteunen klanten bij de procesontwikkeling en doen daarvoor een beroep op onze uitgebreide productie-expertise, in het bijzonder van elektrochemische procestechnologie.

High-Tech Systems & Materials

Het oplossen van complexe, multidisciplinaire vraagstukken resulteert in de ontwikkeling van hightech systemen, producten, processen en materiaaltoepassingen. Deze grensverleggende innovaties moeten worden vertaald naar concrete, marktrijpe en maakbare producten.

Wij gaan de bijbehorende productie-uitdagingen aan door een breed scala aan competenties in te zetten, van machinebouw en mechatronica tot systeemengineering. Hierbij brengen we onze jarenlange ervaring en brede expertise van productietechnologie en industrialisatie in, om de hightech ambities van onze klanten waar te maken.

Smart Industry

De vierde industriële revolutie biedt ongekende mogelijkheden om innovatiever, duurzamer en flexibeler te produceren door de digitale transitie te omarmen en data optimaal te gebruiken. Dit geldt voor zowel de hoogvolumefabricage als de zogeheten ‘high mix, low volume’-productie. Denk aan ontwikkelingen als automatisering/robotisering, flexibilisering en optimalisering van productie.

Wij ontwikkelen geavanceerde processen en bouwen efficiënte productiesystemen. Hiervoor doen we een beroep op onze expertise van mechatronica, productietechnologie en kwaliteitsbeheersing. Met (big) data en kunstmatige intelligentie zorgen we voor een optimale productiebesturing die een hoge kwaliteit en output garandeert. We beheersen de complexiteit van Smart Industry door vol in te zetten op standaardisatie en procesmatig werken. Met uitgekiend maatwerk genereren we vervolgens de toegevoegde waarde voor specifieke applicaties.

Agri & Food

Verduurzaming en automatisering zijn urgente thema’s voor de Agri & Food. In technologisch opzicht brengt de interactie met heel uiteenlopende voedingsmiddelen vaak bijzondere uitdagingen met zich mee. Denk aan detectie, herkenning, positiebepaling, handling en het nemen van de juiste beslissingen voor de volgende productiestap.

Wij leveren onze bijdrage vooral in de verwerkende industrie, de Foodtech-sector, met hoogwaardige oplossingen en marktrijpe systemen, voor innovatie in productie, verwerking en kwaliteitscontrole. Dat doen we met inzet van multidisciplinaire ontwikkeling, systeemintegratie, industrialisatie en productietechnologie. We beheersen er een breed scala aan technologieën voor: mechatronica, robotica, toevoertechniek, visiontechnologie en kunstmatige intelligentie. Als system integrator kunnen we complexe functies opschalen en systemen effectief maken.