Demcon versterkt Innovatiecluster Drachten. Een strategische samenwerking voor de toekomst.

Groningen, 26 maart 2024 – De recente toetreding van Demcon, een vooraanstaande speler in technologische innovatie, tot het Innovatiecluster Drachten (ICD) markeert een belangrijke mijlpaal voor de technologische gemeenschap in Noord-Nederland. Op 25 maart 2024 vierde het cluster deze strategische samenwerking, die een gedeelde visie op vooruitgang representeert door de fusie van technologie en menselijkheid.

Lars de Groot, Managing Director van Demcon Industrial Systems Groningen, onderstreept het belang van deze samenwerking: “De complexiteit van de uitdagingen waar we als samenleving voor staan, vereist een diepgaande samenwerking tussen diverse bedrijven. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom Demcon enthousiast is om toe te treden tot het ICD.”

Het programma van de dag trok grote belangstelling met ca. 40 gasten, waaronder prominente vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Groningen en Zernike Campus. De ceremonie omvatte bijdragen van lokale burgemeesters, ICD-leden en een welkomstwoord door Binne Visser, voorzitter van ICD. Het hoogtepunt van het evenement was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, waarbij de toekomstvisie op innovatie en samenwerking in het Noorden werd bevestigd.

Burgemeester Rijpstra van de gemeente Smallingerland benadrukte het belang van de samenwerking door te zeggen: “Vandaag markeren we een belangrijke mijlpaal, met de toetreding van Demcon Groningen bij het ICD. Dit cluster staat symbool voor het krachtige samenspel van bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden, met als gezamenlijk doel het versterken van de positie van Noord-Nederland binnen de sector van high tech systemen en materialen.”

Burgemeester Schuiling van de gemeente Groningen voegt toe: “Het verheugt mij dat Demcon Groningen nu onderdeel is van het Innovatiecluster Drachten. Deze stap versterkt niet alleen het innovatiecluster, maar illustreert ook het onbegrensde denken dat essentieel is voor regionale groei en samenwerking.”

Demcon en ICD nodigen de gemeenschap uit om deel te nemen aan deze nieuwe fase van innovatie en samenwerking, gericht op het realiseren van duurzame vooruitgang en technologische ontwikkeling in het Noorden.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met:
Tjimka Bakker – PR & Marketing, Innovatiecluster Drachten
E-mail: tjimka@icdrachten.nl
Tel. 06 24 69 69 25

Meer weten over Demcon Industrial Systems Groningen? Ga naar www.demcon.com/industrial

Demcon Groningen en Innovatiecluster Drachten kijken uit naar verdere samenwerking en het creƫren van een bloeiend ecosysteem voor technologische innovatie in het Noorden.