Onze aanpak

gestructureerd, grondig en effectief.

In onze projecten volgen wij een gefaseerde aanpak waarbij het mechatronische systeemontwerp centraal staat. We hanteren het V-model om het ontwerpproces gestructureerd te laten verlopen. Dit model stelt ons in staat om een project stapsgewijs en gecontroleerd te doorlopen van specificatie tot en met validatie.

Wij werken graag nauw samen met de klant om voor diens productie-uitdaging een systeemconcept te ontwikkelen dat voldoet aan de gestelde eisen en specificaties. Zo helpen we productiebedrijven en industriële OEM’ers met het innoveren van hun productietechnologie en/of het uitbreiden van hun productiecapaciteit.

Wij onderscheiden vier fases in onze aanpak van een ontwikkelproject. Afhankelijk van de vraag van de klant kan er meer nadruk liggen op een van deze fases. Dit om een project zo effectief en efficiënt mogelijk te doorlopen.

verkennende fase.

In deze fase voeren we vrijblijvende gesprekken met de klant om elkaar te leren kennen. De klant legt de probleemstelling op tafel en wij adviseren over mogelijke oplossingen voor hun uitdaging. We helpen klanten om de visie op hun productie van de toekomst te verhelderen en hun productideeën te vertalen naar concrete productie-oplossingen. Dit doen we als onafhankelijke ontwikkelpartner, waarbij we gebruik maken van de domeinkennis van de klant.

specificatie- en conceptfase.

Als blijkt dat er een goede match is, gaan we verder met de specificatie- en conceptfase. Hierin helpen we de klant met het opstellen van een eenduidige set van eisen en uitgangspunten die later zal worden gebruikt om concepten te beoordelen op hun technische én financiële haalbaarheid.

Als de set van eisen en uitgangspunten compleet is, beginnen we met het opstellen van mogelijke concepten. Dit doen we meestal in nauwe samenwerking met de klant. We kijken in het bijzonder naar de toepasbaarheid van standaard (deel)oplossingen op basis van ons modulaire platform . Die versterkt de schaalbaarheid van het te realiseren systeem, beperkt de investering in klantspecifieke ontwikkeling en verkort uiteindelijk de doorlooptijd van het ontwikkelproject.

Samen met de klant selecteren we het beste concept en werken dit verder uit in 3D. In dit stadium kunnen er op functioneel niveau nog technische risico’s zijn. Om die risico’s te verkleinen of meer zekerheid te krijgen, voeren we optioneel een ‘proof-of-principle’ uit. Dit minimaliseert de kans op problemen in een later stadium van het project. Uiteindelijk resulteert deze fase in een mechatronisch systeemconcept dat voldoet aan de vraag en de verwachting van de klant.

detailontwerp- en realisatiefase.

Zodra de specificaties en het systeemconcept vastliggen, zijn we in staat een goed onderbouwde begroting te maken voor het resterende deel van het project. Dit kunnen wij zowel op regiebasis als tegen een vaste prijs aanbieden. In deze fase werken we het systeemconcept uit tot een compleet detailontwerp, waarbij we simulaties en berekeningen uitvoeren voor het definitief vaststellen van ontwerpparameters. Ook vertalen we de software-architectuur naar betrouwbare en efficiënte besturingssoftware voor het complete systeem. Vervolgens stellen we de technische documentatie voor realisatie samen, inclusief de materiaallijst, en bestellen we de benodigde componenten en maakdelen.

Montage, assemblage en verificatie voeren we uit in eigen huis. Daarvoor beschikken wij over een goed uitgeruste werkplaats waar we de productiesystemen kunnen bouwen en testen. We integreren de mechanica, elektronica en software tot een werkend en veilig geheel, waarin alle subsystemen met elkaar samenwerken en communiceren.

Tot slot voeren we acceptatietesten uit in aanwezigheid van de klant. Eerst doen we de FAT (Factory Acceptance Test) bij ons op locatie om aan te tonen dat het systeem volgens specificatie werkt. Vervolgens leveren we het systeem aan de klant, zo nodig in modulaire delen, om het daar op te bouwen en de finale SAT (Site Acceptance Test) uit te voeren. Het systeem is dan klaar voor ingebruikname binnen de productie-omgeving van de eindgebruiker, die er nieuwe producten mee kan maken om de markt te veroveren of verder uit te breiden.

after-sales & support.

Wij streven er altijd naar dat onze klant vele jaren probleemloos kan produceren met het systeem dat we hebben ontwikkeld. Onze betrokkenheid stopt daarom niet na de succesvolle oplevering. Uiteindelijk gaat het om het realiseren van maximale productiviteit in termen van de beschikbaarheid van het systeem en de kwantiteit en kwaliteit van de productie. Dat vergt doelmatig onderhoud van de hardware – correctief, preventief en/of predictief – en tijdige updates van de software. Dit alles om ongeplande downtime zoveel mogelijk te voorkomen. We bieden daarvoor de benodigde support, ad hoc of via een onderhoudscontract of een service level agreement, al naar gelang de behoefte van de klant.