Opnieuw Europese subsidie voor Noord-Nederlands initiatief voor volautomatische productielijn

STT Products, DEMCON Industrial Systems Groningen en Menicon Nederland zijn trots om onderdeel te zijn van het Europese subsidieproject SMARTHANDLE. Dit drie jaar durende project wordt volledig gesubsidieerd vanuit het HORIZON 2.4.1. programma voor Manufacturing Technologies.

Het SMARTHANDLE project

Het doel van het SMARTHANDLE project is het onderzoeken en implementeren van technologieën voor gebruik in toekomstbestendige productielijnen. Specifiek wordt gekeken naar de manieren waarop producten getransporteerd (ook wel, gehandled) worden binnen deze lijnen. Hiervoor worden drie casussen rondom een vraagstuk naar slimme handlingssystemen uitgewerkt.

Het volledig consortium bestaat uit veertien Europese bedrijven, kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties. De geraamde kosten van het project bedragen zes miljoen euro.

Verwacht resultaat

Ondanks dat SMARTHANDLE een onderzoeks- en innovatieproject is, wordt er gewerkt aan oplossingen die daadwerkelijk in de praktijk gebruikt zullen worden. De ontwikkelde SMARTHANDLE oplossingen zullen worden getest in drie zeer uiteenlopende use cases die tot stand gekomen zijn vanuit vraag van de Europese maakindustrie. STT, DEMCON industrial systems Groningen en Menicon zullen specifiek werken aan het handlen van maatwerk contactlenzen. Hierbij zullen zij gebruik maken van de kennis en kunde die aanwezig is binnen het SMARTHANDLE consortium. In de te ontwikkelen technologieën wordt gebruik gemaakt van:

  1. Intelligente en re-configureerbare elementen om flexibiliteit te bieden
  2. Software die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) om het flexibiliteitspotentieel ten volle te benutten
  3. Een highlevel plannings- en coördinatiemechanisme om de implementatie van de oplossing in praktijk mogelijk te maken

Contactlenzencasus
Binnen de contactlenzencasus werken DEMCON Industrial Systems, Menicon en STT Products nauw samen. Elk van de partners brengt specifieke kennis in. DEMCON Industrial Systems richt zicht op de software, digitalisering en toepassing van kunstmatige intelligentie. STT Products werkt aan de mechanische en elektrische oplossing en Menicon heeft alle nodige kennis over het product en de kwaliteitseisen die gesteld worden. Daarnaast hebben zij toegang tot de brede expertise van de andere SMARTHANDLE-projectpartners. Ook zal er kennisuitwisseling plaatsvinden tussen de verschillende use cases en worden er zo veel mogelijk generieke bouwblokken ontwikkeld die in de uiteenlopende use cases inzetbaar zijn.

Vervolg op AutomatIQ subsidieproject
Voor de Noord-Nederlandse partners is dit het tweede subsidieproject waar zij gezamenlijk instappen. In 2021 startte AutomatIQ, gericht op de ontwikkeling van een volautomatische en toekomstbestendige productielijn voor contactlenzen. Het SMARTHANDLE-project kan gezien worden als het vervolg hierop, namelijk het be- en ontladen van de kwetsbare producten in deze lijn. Het AutomatIQ project wordt mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het SNN.
Dit SMARTHANDLE project ontvangt subsidie van het Horizon Europe onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder toekenningsovereenkomst nummer 101091792.
Gesubsidieerd door de Europese Unie. Geuite standpunten en meningen zijn enkel die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of HaDEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidie verlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Een samenwerking tussen: