Research Assembly Tool voor Covid-19 PCR-testkaarten.

Voor PCR-testen op locatie, bijvoorbeeld op Covid-19, heeft miDiagnostics een snelle, compacte technologie ontwikkeld. Wij hebben voor de assemblage van de benodigde PCR-testkaarten een semi-automatische Research Assembly Tool gerealiseerd. Die is gebaseerd op onze standaardplatformen voor hardware en software. Daardoor kunnen we snel opschalen naar een commerciële, volledig geautomatiseerde uitvoering en efficiënt machines voor andere testtoepassingen ontwikkelen.

semi-automatische assemblagemachine.

De PCR-test meet enzymatische activiteit in een monster dat mogelijk Covid-19 genetisch materiaal bevat. Het monster wordt ingebracht in een microfluïdische chip die met een drager is geïntegreerd tot een testkaart. De assemblage van testkaarten gebeurde eerst handmatig, maar voor de betrouwbare en reproduceerbare productie van grote aantallen was automatisering vereist. Voor de onderzoeksfase in de ontwikkeling van de Covid-19 PCR-test door miDiagnostics hebben wij een Research Assembly Tool ontwikkeld. Deze heeft een semi-automatische uitvoering gekregen, waarbij de invoer van componenten en uitvoer van het finale product nog handmatig plaatsvinden.

highlights

standaardplatformen voor hardware en software.

Wij hebben het ontwerp voor de assemblagemachine gebaseerd op ons hardware-standaardplatform, de Smart Machine Base. Die hebben we voorzien van koopdelen (robots, camera’s, laser) en specifieke producthouders. Een transportbaan voert producthouders langs een ingangscontrole en vervolgens drie pick & place-robots die de verschillende assemblagestappen uitvoeren. Tot slot wordt een QR-code op elke drager gegraveerd, ten behoeve van de voor medische producten vereiste traceerbaarheid. Voor de mechatronische besturing hebben we het eigen BRIX-softwareplatform gebruikt, dat net als de SMB een modulaire architectuur heeft.

Erik Heijdens

stuur een bericht

“onze grootste uitdagingen waren hoge nauwkeurigheid en korte cyclustijd.”

Dankzij de efficiënte inzet van onze standaardplatformen hebben wij veel tijd kunnen besteden aan de technische uitdagingen. Dat waren met name hoge nauwkeurigheid en korte cyclustijd. We hebben de robots daarvoor voorzien van direct-drive actuatoren. Met visiontechnologie hebben we een herhaalnauwkeurigheid van 5 μm bij de uitlijning van chip en drager weten te realiseren. Deze hoge nauwkeurigheid is nodig voor een vloeistofdichte aansluiting. Om de gespecificeerde cyclustijd van 3 sec te halen, hebben we een krachtige PLC voor de besturing ingezet.