Technologie

standaardisatie en specialisme.

Wij ontwikkelen innovatieve productietechniek vanuit onze brede expertise van mechatronica, machinebouw en besturingstechniek. Daarnaast hebben we jarenlange ervaring met diverse productietechnologieën. We bouwen robuuste systemen die betrouwbaar en efficiënt opereren. De implementatie van complexe industriële processen pakken we efficiënt aan. Dat vergt een flexibele toepassing van standaardconcepten en -componenten. We hebben daarom geïnvesteerd in eigen standaardisatie voor hardware en software die als basis dient voor onze projecten. Specialistisch maatwerk zorgt voor de onderscheidende waarde van onze oplossing en maakt ons platform geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

Smart Machine Base

een flexibele en multi-inzetbare platformtechnologie.

Wij hebben een standaardmachineplatform met een flexibele, modulaire architectuur ontwikkeld. Dit biedt onze klanten voorspelbare kwaliteit, beheersbare kosten en een snel ontwikkeltraject. In een constructie met maatvoering naar keuze (small, medium of large) integreren we basisfunctionaliteiten voor de machine van klant, zoals de besturingskast met stroomvoorziening, toevoer- en doorvoersystemen, persluchtconditionering en ventielen. De veiligheid is geborgd door het toepassen van de juiste componenten (noodstop, deurschakelaars) in combinatie met een veiligheids-PLC. Dit concept noemen we SmartMachineBase (SMB).

Een mechatronisch project begint met het maken van een functioneel model op basis van S88 (ANSI/ISA-88), een standaard voor het beschrijven van (batch) systemen middels een hiërarchische structuur. We verrijken het model vervolgens met informatie over de ingangsmaterialen en het eindproduct. Dit vormt dan de basis voor de realisatie, zoveel mogelijk met configuratie van standaardbouwblokken. Voorbeelden zijn kwaliteitsinspectiemodules (zoals een camera en belichting), bedieningspanelen (HMI’s), een transportsysteem, een handwerkplek of een pick & place-unit (zoals een robotarm). Voor vergroting van de capaciteit of de fysieke ruimte zijn SMB’s eenvoudig aan elkaar te koppelen. Dit maakt het concept zeer schaalbaar, van pilot-line tot volautomatische oplossing. Aan de standaard voegen wij klantspecifiek maatwerk toe: functionaliteit die we integreren of speciaal ontwikkelen voor het unieke klantproces.

BRIX

softwareplatform voor machinebesturing.

Wij gebruiken voor de besturing van productiemachines bij voorkeur Beckhoff Automation-technologie, in combinatie met ons eigen besturingsplatform (BRIX). Dit framework heeft dezelfde basis volgens S88 als we voor de SMB gebruiken en is daarnaast gebaseerd op de PackML-standaard. De naam BRIX verwijst naar multifunctioneel (X) inzetbare bouwstenen (‘bricks’). We passen dit besturingsconcept toe op zowel SMB-gebaseerde machines als andere systemen. BRIX geeft ons veel flexibiliteit, met name dankzij de vrije configureerbaarheid van veel bestuurbare standaardhardware, zoals motoren voor bewegingsassen, sensoren en kleppen.

BRIX biedt een standaard Graphical User Interface (GUI) voor het bedieningspaneel van de gebruiker. Daarnaast is er een databasekoppeling en communicatie naar besturing op hogere niveaus (bijvoorbeeld MES, ERP, Scada, Cloud). Koppelingen met andere IoT-systemen (Internet of Things) en bijvoorbeeld het Fiware-platform zijn standaard mogelijk. Van daaruit is het een kleine stap naar de eigen digital twin, die onze klant bijvoorbeeld kan gebruiken voor simulatie en monitoring van diens systeem. De inzet van Artificial Intelligence kan vervolgens bijdragen aan het slimmer benutten van data en het verder optimaliseren van productie. Ook hiervoor hebben we de benodigde expertise in huis boord en zijn we graag partner van de klant.

“Alles bij elkaar maakt dit onze platformtechnologie geschikt voor uiteenlopende toepassingen en efficiënte systeemontwikkeling. Hierdoor kunnen we ons in de ontwikkeling richten op wat echt innovatief en onderscheidend is voor het productiesucces van onze klant.”

productietechnologieën.

Assemblage

Tal van productieprocessen komen in de kern neer op (precieze) assemblage. Wij ontwikkelen en bouwen assemblagemachines die zijn gebaseerd op ons SMB-concept of uniek ontworpen op maat van het specifieke proces. Dit varieert van semi-automatische tot hooggeautomatiseerde stations. We maken weloverwogen keuzes om te komen tot het juiste, economisch verantwoorde concept. Dit maakt onze oplossingen schaalbaar in iedere business case, van laagvolume- tot hoogvolumeproductie.

Bewerking

Een productie-oplossing bevat vaak een of meerdere bewerkingsstappen, van lassen of lijmen tot laserbewerking of oppervlaktebehandeling. Daar zijn soms standaardoplossingen voor beschikbaar, maar meestal is een vorm van procesontwikkeling nodig om de processtap optimaal af te stemmen op de specificaties. Wij beschikken daarvoor in eigen huis over de expertise van tal van processen.

Handling

Geautomatiseerde productieprocessen vereisen een goed gecontroleerde handling van componenten en materialen. Denk aan de toe- en doorvoer van ingangsmateriaal en de uitvoer van halffabricaat en gereed product. Dit is meestal kritisch voor de snelheid en nauwkeurigheid van het proces. Wij optimaliseren met behulp van simulaties de logistiek in dergelijke processen; denk aan het balanceren van de cyclustijd en de timing van de verschillende handelingen. Waar mogelijk passen we standaardoplossingen toe, zoals tray-infeed en -outfeedsystemen, trilvullers of robots met een unieke productgripper. Een van onze specialismen is de handling van materiaal (het web) in ‘roll-to-roll’-processen, in het bijzonder de regeltechniek voor beheersing van de webspanning.

Kwaliteitscontrole

Meten is weten! Kwaliteit, en dus het meten daarvan, is van essentieel belang in een hoogwaardig productieproces. Wij integreren meettechniek en kwaliteitscontrole om variaties in het proces continu te monitoren en zo goed mogelijk te beheersen. Voor uitdagende productcontroles ontwikkelen we efficiënte en betrouwbare inspectie-oplossingen. Dat doen we met inzet van onze brede expertise van vision, (optische) metrologie, kunstmatige intelligentie en industrialisatie. We denken actief mee over geschikte kwaliteitscriteria, om de foutmarge – voor fout-negatieve en fout-positieve inspectieresultaten – zo laag mogelijk te houden. Het uitvoeren van een capability analyse is vaak onderdeel van onze oplevering.